[ 6. 12. 2022 by admin 0 Comments ]

Česko jako fintechová velmoc: máme experty I potenciál k rozvoji

Česko je jednou z nejbohatších zemí světa, navíc s vysokou životní úrovní. Chybí nám však světový brand. Něco, díky čemuž bychom byli těmi nejdůležitějšími hráči v oboru. Máme však předpoklady stát se lídrem na poli fintechu.

MIROSLAV LUKEŠ

Předseda představenstva České fintechové asociace

Tak jako jsou Švýcaři známí pro výrobu hodinek, Němci pro precizní strojírenství a Francouzi díky vínu, Česko svůj světový brand stále hledá. Přitom máme na čem stavět. Sklářský průmysl, pivovarnictví či automobilové strojírenství máme na světové úrovni. Do budoucna musíme sázet na sektory s vysokou přidanou hodnotou. Máme veškeré předpoklady stát se světovými lídry v kyberbezpečnosti, umělé inteligenci nebo finančních technologiích.

Česko jako země finančních služeb

Česko má silnou bázi finančních profesionálů. Svědčí o tom i vysoká stabilita, úroveň služeb i ziskovost. A velký díl na tom mají i „start-upy“. Například Home Credit vznikl zcela na zelené louce a stal se světovým lídrem ve spotřebním financování. Vychoval také celou generaci českých manažerů, kteří zůstávají špičkami v oboru.

Český fintech je zdrojem inovací

Dnes je v Česku ve fintechu a insuretechu více jak sto firem. Dlouhodobě je mapují kolegové a ambasadoři fintechu ve Fintech cowboys. Velkou část z nich sdružuje právě Česká fintechová asociace. České fintechy mohou těžit ze zázemí silných finančních služeb, které patří mezi nejlepší a nejinovati nější na světě. Svědčí o tom například úroveň digitálního bankovnictví nebo adopce elektronických plateb.

Regulace odstartuje změny

Světová konkurence ale také roste a musíme tedy odstraňovat bariéry rychlejšího rozvoje. Dlouhodobým a zhoršujícím se problémem není ani tak regulace per se, jako aplikace regulace v licencování a dohledu. Národní plán obnovy ale počítá se vznikem (regulačního) sandboxu, který by fintechům umožnil prvotní rozdýchání a rozjezd.

Investice do zahraničních talentů

Ještě větším problémem ale zůstává dlouhodobá vize, jak do Česka nalákat zahraniční talenty. Praha i další česká města nabízí skvělou kvalitu života, a snesou tak srovnání se západní Evropou nebo USA. Když lidem nabídneme i podnikatelské příležitosti, máme potenciál přilákat talenty z celého světa. Ti pak přilákají další a další talenty, ale budou i inspirací Čechům při volbě povolání a zaměření na obory s vysokou přidanou hodnotou a také pro změnu vzdělávacího systému.

Máme špičkové experty a potenciál k vývoji

Máme potenciál exportovat špičkový fintech a insuretech do celého světa. Například ve formě infrastrukturních služeb jako řešení pro risk management, digitální obsluhu, řešení pohledávek, likvidaci pojistných událostí atd. Navíc tato řešení často kombinují obory financí, kyberbečnosti a strojového učení, ve kterých máme v Česku špičkové experty. Přál bych si, abychom v českém fintechu viděli do pěti let jednorožce. Pojďme fintechům pomoci, ať může vzniknout.