[ 30. 11. 2022 by admin 0 Comments ]

Investice do technologií lákají stále více

Čtvrtina andělských investorů chce letos zvýšit množství rizikového kapitálu, ukazuje průzkum DEPO Ventures

Praha 20. dubna 2022 – Andělští investoři neztrácejí chuť k dalšímu investování. Zhruba čtvrtina z nich hodlá letos výrazně zvýšit množství rizikového kapitálu. Polovina chce do startupů v rané fázi vývoje investovat podobný objem finančních prostředků jako loni. Navíc se ukazuje, že postupně zvyšují frekvenci svých investic. Zatímco loni na jednoho andělského investora připadla v průměru investice do 2,3 startupu, o rok dříve dosahovala tato hodnota 1,7. Průměrně má každý investor na kontě šest investic, postupně se také zvyšuje počet exitů. Většinou úspěšných, kde se vložené peníze investorům zhodnotily. Ukázal to průzkum české finanční skupiny DEPO Ventures, která buduje unikátní syndikát andělských investorů po celém světě. Cílem dotazování, jež proběhlo začátkem roku 2022, je prozkoumat současný stav na trhu a odhalit případné nedostatky.

„Na pandemii a s ní související nejistotu před dvěma lety reagovala většina investorů zastavením dalších investic. V následujícím období jsme však v Evropě zaznamenali historicky největší objem investic do startupů. Zdá se, že evropští investoři pochopili význam technologických investic. A snad to nyní chápou ještě více. Nové technologie jsou potřeba nejen pro záchranu planety, ale i pro záchranu svobody,“ říká Petr Šíma, zakladatel a CEO DEPO Ventures.

Průměrná investice českého andělského investora do startupu v rané fázi je 80 tisíc eur, tedy bezmála dva miliony korun. Více než 100 tisíc eur investuje 21 % respondentů a 44 % andělských investorů si vystačí s částkou do 25 tisíc eur. Nejpopulárnější oblastí zůstávají, stejně jako v předchozích dvou letech, investice do startupů, které se zaměřují na finanční technologie (49 %), následuje e-commerce (37 %). Z pohledu technologií vyhledávají čeští investoři nejvíce startupy s umělou inteligencí (AI) a blockchainem.

Startupy s potenciálem změnit svět k lepšímu

Přes 38 % respondentů v průzkumu uvedlo, že je jim jedno, do jaké části světa investují. Mají buď v hledáčku celý svět, případně neřeší, v jaké oblasti daný startup působí. Dalších 18 % investorů se zaměřuje na střední a východní Evropu a 15 % na celý kontinent. Bezmála třetina investorů se nicméně soustředí pouze na tuzemské startupy. Širší záběr by jim umožnil dostat se ke globálním příležitostem a zvýšil šance lépe diverzifikovat portfolio.

„V Evropě sílí pocit, že se o sebe musíme postarat sami. Že je to lepší než spoléhat na pomoc USA, státu nebo velkých korporací. Startupový ekosystém v tom hraje zásadní roli. Vidíme úspěšné podnikatele, začínající podnikatelé mají vzory a mají také i investorské zázemí. A andělští investoři jsou to zásadní podhoubí pro celý ekosystém. Již dlouho se snažím k investování přivést nové andělské investory. A právě teď je období, kdy je třeba zvýšit investice. Do technologií, do podnikatelů, do naší budoucnosti. Startupy jako investiční kategorie jsou sice rizikové, ale dlouhodobě nejvýnosnější. Vynikající ochrana proti inflaci. A navíc mají potenciál změnit svět k lepšímu,“ říká Petr Šíma.

Potvrzují to také výsledky průzkumu. Na otázku, co je hlavním impulzem k investicím do startupů, uvedli respondenti nejčastěji finanční motivaci. Už na třetím místě je však možnost podpořit inovace a na pátém potřeba vrátit něco zpět společnosti. Téměř tři čtvrtiny respondentů průzkumu věnují andělskému investování do pěti hodin týdně. Více než deset hodin v týdnu se jím zabývá 13 procent investorů. Čas věnovaný investičním aktivitám se zvyšuje s celkovým počtem investic a věkem investora. Čím více investují, tím více času věnují správě svého portfolia.

Průzkum naznačuje, že investice do startupů zatím končí úspěchem. Takřka 30 % investorů již z některých investic provedlo exit. A téměř 88 % z nich prodalo svůj podíl se ziskem. Jejich investice se zhodnotila nejčastěji v rozmezí jedenkrát až pětkrát. 

Individuální investování vede, ale investoři se připravují o výhody

Andělské investování bývá obvykle vnímáno jako individuální. Naznačil to už loňský průzkum a potvrzují to i letošní data. Napřímo investuje 77 % respondentů. Investoři však způsoby kombinují. Skrze fond investuje 43 % respondentů a 42 % jich někdy využilo syndikát s ostatními andělskými investory. Neochota nadpoloviční většiny dotázaných investorů stát se členem nějaké české či mezinárodní komunity, například klubu či syndikátu, souvisí zpravidla s nedostatkem investičních příležitostí či koinvestorů.

Za největší problém na české scéně rizikového kapitálu považují respondenti nedostatek kvalitních startupů (34 %). Téměř třetina (31 %) investorů zmiňuje, že nemá dostatek času na hledání startupů, považují valuaci startupů za nadhodnocenou a zdá se jim, že legislativa je špatně nastavená. Respondenti, kteří nikdy do technologického startupu neinvestovali, vedle nedostatku času nejčastěji uvádí příliš vysoké riziko a kapitálovou náročnost.

Více o průzkumu

Cílem výzkumu bylo zmapovat prostředí andělského investování v České republice. Zjistit, jak investují andělští investoři a jaké mají problémy. Report prezentuje výsledky kvantitativního výzkumného šetření, které bylo provedeno formou online dotazníku na vzorku 122 respondentů. Dotazník byl rozeslán andělským investorům v ČR a dále se organicky šířil mezi nestartupové investory. Sběr dat probíhal během ledna a února 2022. Výsledky průzkumu s podrobnými komentáři jsou ZDE.

 

Více o skupině DEPO Ventures

DEPO Ventures je investor pro rané startupy v regionu CEE opřený o komunitu andělských investorů. Spravuje dva andělské fondy, které umožňují investorům aktivní zapojení. Celkem již zainvestovali do 18 společností, například do Tatum, SmartGuide, Mileus, Oxus.AI. 

Investiční skupina řídí také mezinárodní syndikát DEPO Angels, v níž propojuje důvěryhodné investory s kvalitními startupy a zjednodušuje jim celý investiční proces. Navíc zajišťuje výhodné syndikace, které umožňují investice i v nižších částkách.

Vizí DEPO Ventures je naučit podnikatele a osoby s vysokým jměním, že investice do startupů by měly být přirozenou součástí portfolia každého investora.

 

Tisková zpráva
Jaroslav Průcha, +420 737 672 966
jarda@hustakomunikejsn.cz